Prijave se podnose: Svi osobni podaci dostavljeni od strane tražitelja pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu, prikupljaju se i obrađuju samo u svrhu provedbe projekta "Bilogorski puteljak svjetlosti 2"


Izrazi koji se koriste u Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod."
" /> novost - Bilogorski puteljak svjetlosti

AKTUALNO

Pročitajte

Javni poziv ostaje trajno otvoren, točnije do kraja provedbe aktivnosti pružanja usluga potpore i podrške osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom u okviru projekta "Bilogorski puteljak svjetlosti"

 

Prijave se podnose:   • poštom ili osobno na adresu Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora, Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo

  • na e-mail: lag.sjeverna.bilogora@gmail.com 


Svi osobni podaci dostavljeni od strane tražitelja pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu, prikupljaju se i obrađuju samo u svrhu provedbe projekta "Bilogorski puteljak svjetlosti 2"


Izrazi koji se koriste u Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod."


Javni poziv za korisnike Obrazac za iskaz interesa Izjava o članovima zajedničkog kućanstva_BPS2 Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka_BPS2
Natrag